LUKAS, Josef a Jan ŠEREK. Aplikace techniky repertoárové mřížky na zkoumání utváření dojmů o politicích. Československá psychologie. Praha: Academia, 2007, LI, č. 6, s. 622-634. ISSN 0009-062X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Aplikace techniky repertoárové mřížky na zkoumání utváření dojmů o politicích
Název anglicky Application of repertory grid technique of politicians impression formation research
Autoři LUKAS, Josef (203 Česká republika, domácí) a Jan ŠEREK (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Československá psychologie, Praha, Academia, 2007, 0009-062X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 0.133
Kód RIV RIV/00216224:14410/07:00023280
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
UT WoS 000252139300006
Klíčová slova anglicky political psychology; repertory grid technique; impression formation
Štítky impression formation, political psychology, repertory grid technique
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D., učo 98968. Změněno: 10. 11. 2016 14:54.
Anotace
Tato explorativní studie shrnuje předběžná zjištění, týkající se zkoumání základních dimenzí, kterými lze popsat některé možné způsoby uvažování, využívané jedincem při formování jeho dojmů o politicích. Jakožto výzkumná metoda je v ní použita jedna z modifikací techniky repertoárové mřížky (REP-test). Dosažené výsledky mj. hovoří o významu dimenze populismu a politicko-ideologických dimenzí pro celkový dojem o politikovi, o vztahu mezi vnímáním politikovy upřímnosti a populismu a o vazbě mezi vnímáním politikovy viditelnosti a vůdcovských schopností. Součástí diskuze je rovněž reflexe zkušeností autorů s aplikací techniky repertoárové mřížky na oblast zkoumání dojmů o politicích, přičemž se tato technika v zásadě ukazuje jako přínosná a využitelná v dané oblasti.
Anotace anglicky
The explorative study sums up the preliminary findings concerning the research in basic dimensions by means of which it is possible to describe some ways of thinking used by individuals in politicians impression formation. As a research method, one modification of repertory grid technique was used. The findings show the importance of populism dimension and political-ideological dimensions for the complex politician impression. The reflection of autors experience with application of repertory grid technique in the field of politician impression formation research is a part of discussion.
Návaznosti
MSM0021622406, záměrNázev: Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Lukas_Serek_2007.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Šerek, J. 10. 11. 2016

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/748031/Lukas_Serek_2007.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/748031/Lukas_Serek_2007.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/748031/Lukas_Serek_2007.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/748031/Lukas_Serek_2007.pdf?info
Vloženo
Čt 10. 11. 2016 14:53, doc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887
  • osoba Ing. Alena Raisová, učo 36962
  • osoba doc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D., učo 98968
Atributy
 

Lukas_Serek_2007.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/748031/Lukas_Serek_2007.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/748031/Lukas_Serek_2007.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
2,4 MB
Hash md5
bee822d0a3b94236c67253a84ff82da5
Vloženo
Čt 10. 11. 2016 14:53

Lukas_Serek_2007.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/748031/Lukas_Serek_2007.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/748031/Lukas_Serek_2007.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
50,5 KB
Hash md5
63d3edd4b9ef7c5dfe72c106e90b90a1
Vloženo
Čt 10. 11. 2016 14:58
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 8. 5. 2021 22:30