CHALOUPKA, Jiří and Giniyat KHALIULLIN. Orbital Order and Possible Superconductivity in LaNiO3/LaMO3 Superlattices. Physical Review Letters, USA: The Americal Physical Society, 2008, vol. 100, No 1, p. 016404-16407. ISSN 0031-9007.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Orbital Order and Possible Superconductivity in LaNiO3/LaMO3 Superlattices
Name in Czech Orbitální upořádání a možná supravodivost v supermřížkách LaNiO3/LaMO3
Authors CHALOUPKA, Jiří (203 Czech Republic, guarantor) and Giniyat KHALIULLIN (276 Germany).
Edition Physical Review Letters, USA, The Americal Physical Society, 2008, 0031-9007.
Other information
Original language English
Type of outcome article in a journal
Field of Study 10302 Condensed matter physics
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 7.180
RIV identification code RIV/00216224:14310/08:00025691
Organization unit Faculty of Science
UT WoS 000252285500052
Keywords in English orbital order; superlattices; superconductivity; strong correlations
Tags orbital order, strong correlations, Superconductivity, SUPERLATTICES
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Jiří Chaloupka, Ph.D., učo 53310. Changed: 1/7/2009 14:14.
Abstract
A hypothetical layered oxide La2NiMO6 where NiO2 and MO2 planes alternate along the c axis of ABO3 perovskite lattice is considered theoretically. Here, M denotes a trivalent cation Al, Ga, etc such that MO2 planes are insulating and suppress the c-axis charge transfer. We predict that correlated eg electrons in the NiO2 planes develop a planar x2-y2 orbital order driven by the reduced dimensionality and further supported by epitaxial strain from the substrate. Low-energy electronic states can be mapped to a single-band t-t'-J model, suggesting favorable conditions for high-Tc superconductivity.
Abstract (in Czech)
Teoretické studium hypotetického vrstevnatého oxidu La2NiMO6 s rovinami NiO2 a MO2 sstřídajícími se podél osy c. M značí trojmocný kationt Al, Ga, atd., který způsobuje, že jsou MO2 roviny izolující a potlačují transport v ose c. Redukovaná dimenzionalita a napětí způsobené substrátem zapříčiní dle naší předpovědi x2-y2 orbitální uspořádání korelovaných eg elektronů v NiO2 rovinách. Nízkoeneergiové stavy elektronů mohou být popsány jednopásovým t-t'-J modelem, což naznačuje vhodné podmínky pro vysokoteplotní supravodivost.
Links
MSM0021622410, plan (intention)Name: Fyzikální a chemické vlastnosti pokročilých materiálů a struktur
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 30/5/2020 18:18