ČORNEJOVÁ, Michaela. Studie k dokladům českých místních jmen na -any v 11.-13. století (Czech settlers place names ending in "-any" during the 11-13th centuries). In Funkce - funkčnost - funkcionalismus. Olomouc: Vydavatelství UP v Olomouci, 2007. p. 37-48. ISBN 978-80-244-1767-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Studie k dokladům českých místních jmen na -any v 11.-13. století
Name (in English) Czech settlers place names ending in "-any" during the 11-13th centuries
Authors ČORNEJOVÁ, Michaela (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Olomouc, Funkce - funkčnost - funkcionalismus, p. 37-48, 12 pp. 2007.
Publisher Vydavatelství UP v Olomouci
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/07:00032824
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-244-1767-7
Keywords in English Place-Names; Onomastic; Toponyms
Tags Onomastic, Place-Names, Toponyms
Changed by Changed by: Mgr. Michaela Boháčová, Ph.D., učo 11559. Changed: 14/1/2008 10:22.
Abstract
Článek se zabývá konkrétním typem českých místních jmen, tzv. obyvatelskými jmény, v dnešní češtině zakončenými na -any (Dolany, Nemojany). Těžiště analýzy leží v rozšíření koncovky lokálu plurálu na -as, která se objevuje u některých nejstarších dokladů těchto jmen z 11. - 13. století, např. Plaňas, Lužas. Závěry získané analýzou postihují okolnosti, které mohly ovlivnit výskyt a zachování této gramatické zvláštnosti.
Abstract (in English)
The article deals with one specific type of Czech place names, namely with so-called settlers names ending in -any (Dolany, Nemojany) in present-day Czech. The focus of the analysis is in spreading of the locative plural ending "-as" that can be found in some of the oldest materials from the 11-13th centuries, eg Plaňas, Lužas. Conclusions resulting from the analysis deal with circumstances that might have influenced the occurrence and preservation of this specific grammatical feature.
PrintDisplayed: 27/10/2021 15:57