NAVRÁTIL, Pavel and Monika PUNOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci (Practical education in social work). 1st ed. Brno: TRIBUN, 2007. 187 pp. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Praktické vzdělávání v sociální práci
Name in Czech Praktické vzdělávání v sociální práci
Name (in English) Practical education in social work
Authors NAVRÁTIL, Pavel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Monika PUNOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 187 pp. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci, 2007.
Publisher TRIBUN
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/07:00032834
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-7399-343-6
Keywords in English practice; supervision; practical eduacation; social work; field organization
Tags field organization, practical eduacation, practice, Social work, supervision
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D., učo 17824. Changed: 27/4/2011 22:47.
Abstract
Jedna ze základních debat při přípravě sociálních pracovníků na jejich profesi, je spojována s procesem jejich vzdělávání. Hledají se odpovědi na otázky, které směřují ke způsobu, jak nejlépe připravit budoucí sociální pracovníky na jejich profesi. Bez toho, aniž bychom pochopili základní vazby, které fungují v rámci procesu učení, ve kterém se ze studenta sociální práce stane profesionál, lze jen stěží úspěšně integrovat a propojit teoretické znalosti získané univerzitním vzděláním a praktické dovednosti, které si mohou studenti osvojit pouze v procesu práce s klientem. Otázky týkající se způsobů a možností, jak co nejlépe vzdělávat sociální pracovníky samozřejmě předpokládají, že je zde příležitost k odborné diskusi o cílech tohoto vzdělávání, stejně jako existence prostoru, ve kterém je příležitost reflektovat zkušenosti z praxe.
Abstract (in English)
Professional education lies at the heart of the social work profession. One of the basic discussions focused on social workers professional preparation is relate to education process. Academicians think about the best way, how to prepare social workers for their profession. They analyze educational process within the social workers become competent social workers. In this contribution I write about dilemmas which are associated with social workers preparation process.
PrintDisplayed: 4/2/2023 03:51