Informační systém MU
HLAVÁČEK, Petr. Prezidentské volby v Bělorusku 2006 aneb Lukašenkova hra na legitimitu. Politologický časopis. 2007, roč. 14, č. 1, s. 15-32. ISSN 1211-3247.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Prezidentské volby v Bělorusku 2006 aneb Lukašenkova hra na legitimitu
Autoři HLAVÁČEK, Petr.
Vydání Politologický časopis, 2007, 1211-3247.
Další údaje
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova anglicky Legitimacy; Lukashenka; Non-democratic regime; Opposition; Post-Soviet Belarus; Presidential election 2006
Štítky legitimacy, Lukashenka, non-democratic regime, Opposition, Post-Soviet Belarus, Presidential election 2006
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Petr Hlaváček, Ph.D., učo 195482. Změněno: 15. 1. 2008 07:44.
Anotace
Článek se zabývá posledními prezidentskými volbami v Bělorusku, které se konaly v březnu 2006. Zaměřuje se na jejich legitimizační funkci v kontextu Lukašenkova nedemokratického režimu a jeho stability. Tento záměr vychází z předpokladu, že role voleb nespočívá pouze v jejich formálním, ale také faktickém potvrzování legitimity režimu. Zhodnocení tohoto přepokladu je provedeno prostřednictvím analýzy formálního uspořádání voleb, vymezením role účastnících se aktérů (vládních, formálních a faktických), běloruského elektorátu a závěrečnou kategorizací potvrzované legitimity.
Anotace anglicky
The article deals with the latest presidential election in Belarus in March 2006. More specifically, the aim of the text is to focus on its legitimization function in the context of Lukashenkas non-democratic regime and its stability. This goal is based on an assumption that the elections role does not only lie in its formal, but also in its factual confirmation of the regime legitimacy. An assessment of the presumption is made by means of an analysis of a formal setting of the election and its administration, by definition of a role of participated actors (governmental, formal and factual ones) and Belarusian electorate, and by final categorization of confirmed legitimacy.
Zobrazeno: 16. 7. 2024 01:52