HLAVÁČEK, Petr. Prezidentské volby v Bělorusku 2006 aneb Lukašenkova hra na legitimitu. Politologický časopis. 2007, vol. 14, No 1, p. 15-32. ISSN 1211-3247.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Prezidentské volby v Bělorusku 2006 aneb Lukašenkova hra na legitimitu
Authors HLAVÁČEK, Petr.
Edition Politologický časopis, 2007, 1211-3247.
Other information
Type of outcome Article in a journal
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English Legitimacy; Lukashenka; Non-democratic regime; Opposition; Post-Soviet Belarus; Presidential election 2006
Tags legitimacy, Lukashenka, non-democratic regime, Opposition, Post-Soviet Belarus, Presidential election 2006
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petr Hlaváček, Ph.D., učo 195482. Changed: 15/1/2008 07:44.
Abstract
Článek se zabývá posledními prezidentskými volbami v Bělorusku, které se konaly v březnu 2006. Zaměřuje se na jejich legitimizační funkci v kontextu Lukašenkova nedemokratického režimu a jeho stability. Tento záměr vychází z předpokladu, že role voleb nespočívá pouze v jejich formálním, ale také faktickém potvrzování legitimity režimu. Zhodnocení tohoto přepokladu je provedeno prostřednictvím analýzy formálního uspořádání voleb, vymezením role účastnících se aktérů (vládních, formálních a faktických), běloruského elektorátu a závěrečnou kategorizací potvrzované legitimity.
Abstract (in English)
The article deals with the latest presidential election in Belarus in March 2006. More specifically, the aim of the text is to focus on its legitimization function in the context of Lukashenkas non-democratic regime and its stability. This goal is based on an assumption that the elections role does not only lie in its formal, but also in its factual confirmation of the regime legitimacy. An assessment of the presumption is made by means of an analysis of a formal setting of the election and its administration, by definition of a role of participated actors (governmental, formal and factual ones) and Belarusian electorate, and by final categorization of confirmed legitimacy.
PrintDisplayed: 23/7/2024 11:16