CHLEBUS, Pavel, Michal MIKL, Milan BRÁZDIL, Marta PAŽOURKOVÁ, Petr KRUPA a Ivan REKTOR. fMRI evaluation of hemispheric language dominance using various methods of laterality index calculation. Experimental Brain Research, USA: Springer-Verlag 2002, 2007, roč. 179, č. 3, s. 365-374. ISSN 0014-4819.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název fMRI evaluation of hemispheric language dominance using various methods of laterality index calculation.
Název česky Hodnocení řečové dominance pomocí fMRI s využitím různých metod výpočtu
Autoři CHLEBUS, Pavel (203 Česká republika), Michal MIKL (203 Česká republika), Milan BRÁZDIL (203 Česká republika, garant), Marta PAŽOURKOVÁ (203 Česká republika), Petr KRUPA (203 Česká republika) a Ivan REKTOR (203 Česká republika).
Vydání Experimental Brain Research, USA, Springer-Verlag 2002, 2007, 0014-4819.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Spojené státy americké
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 2.027
Kód RIV RIV/00216224:14110/07:00023352
Organizační jednotka Lékařská fakulta
UT WoS 000246225000003
Klíčová slova anglicky Language; Laterality index; Temporal lobe epilepsy; fMRI; Wada test
Štítky fMRI, Language, laterality index, Temporal lobe epilepsy, Wada test
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. Michal Mikl, Ph.D., učo 133966. Změněno: 18. 6. 2009 08:56.
Anotace
There is extensive variance in the Laterality index (LI) calculation across the studies, and the optimal calculation method remains unclear. We attempted to calculate the LI in different ways in the same subjects, in order to find the LI calculation method with the highest correlation to the Wada test. Regions of interest (ROIs), with a known association with language function were defined. First, the LIs were calculated from the ROIs using a previously reported method (simple suprathreshold count). Next, we used several new methods of LI calculation (t-weighting of voxels, methods independent of the choice of the statistical threshold, etc.) The most significant correlation with Wada was proven in the LIs that were evaluated from Broca's area. However, the new LI calculation methods used in the present study did not produce a statistically significant benefit in comparison to previously reported methods.
Anotace česky
Ve výpočtu lateralizačního indexu (LI) existuje velká variabilita mezi studiemi a optimální postup výpočtu zůstává nejasný. Naší snahou bylo nalézt nejlepší korelaci s výsledky Wada testu tak, že porovnáme různé metody výpočtu LI. Byly definovány oblasti zájmu (ROIs) se známou asociací k řečovým funkcím. Nejprve byly z těchto ROIs spočteny LI pomocí dříve publikovaných metod (např. jednoduchý počet nadprahových voxelů). Následně jsme vyzkoušeli nové metody výpočtu (t-vážený součet voxelů, metody nezávislé na definici sattistického prahu atd.) nejvýznamější korelace byla nalezena při výpočtu LI z Brokovy oblasti. Bohužel nové metody výpočtu nepřinášejí statisticky významný benefit ve srovnání s dříve publikovanými metodami.
Návaznosti
MSM0021622404, záměrNázev: Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 5. 6. 2020 21:25