LASÁK, Jan. Novelizace rozhodčího řádu Mezinárodního centra pro řešení investičních sporů. Právní zpravodaj, Praha: C.H. Beck, 2008, č. 1. ISSN 1212-8694.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Novelizace rozhodčího řádu Mezinárodního centra pro řešení investičních sporů
Autoři LASÁK, Jan.
Vydání Právní zpravodaj, Praha, C.H. Beck, 2008, 1212-8694.
Další údaje
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Právnická fakulta
Změnil Změnil: JUDr. Jan Lasák, LL.M., Ph.D., učo 102728. Změněno: 20. 1. 2008 17:37.
VytisknoutZobrazeno: 28. 5. 2020 00:56