MACEK, Jakub, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ and Vít KOUŘIL. Liquid Prosperity: The Czech State and LG.Philips Displays. Czech and Slovak Media Studies / Mediální studia. 2007, vol. 2, No 4, p. 416-440, 24 pp. ISSN 1801-9978.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Liquid Prosperity: The Czech State and LG.Philips Displays
Name in Czech Tekutá prosperita: Český stát a LG.Philips Displays
Authors MACEK, Jakub (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Kateřina ŠKAŘUPOVÁ (203 Czech Republic) and Vít KOUŘIL (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Czech and Slovak Media Studies / Mediální studia, 2007, 1801-9978.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Full text of the article. The article on Academia.edu URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/07:00032905
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English Czech press; foreign investments; discourse analysis; tracking discourse; discoursive formation; thematic structure
Tags Czech press, Discourse Analysis, discoursive formation, foreign investments, thematic structure, tracking discourse
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Kateřina Škařupová, Ph.D., učo 43275. Changed: 14/3/2013 12:51.
Abstract
This study offers a discourse analysis of media construction of unsuccessful foreign investor's case, dealing namely with the case of LG.Philips Displays Holding and the Czech state and covering the case since the investor's decision to settle in Czech Republic taken in 2000 until the period of the investor's bankruptcy in 2006. The particular method developed for the analysis is based on Michel Foucalt's notion of discourse and derived from his theoretical conception of discourse analysis. The method which emphasizes rather structural than linguistic level of discourse is inspired by Gerbner's message system analysis and by de Gruyter's tracking discourse technique as well.
Abstract (in Czech)
Studie předkládá diskurzní analýzu mediální konstrukce případu neúspěšného zahraničního investora, přičemž se konkrétně zabývá případem LG.Philips Displays Holding a českého státu a jeho průběhem mezi lety 2000 - 2006. Metoda analýzy, která byla pro tuto studii vyvinuta, je založena na Foucaultově pojetí diskurzní analýzy. Tato metoda pracuje se strukturálním, spíše než s jazykovým rozměrem diskurzu, a je inspirována Gerbnerovou analýzou systému zpráv a de Gruyterovou technikou stopování diskurzu.
PrintDisplayed: 25/6/2021 04:05