ELIÁŠ, Karel, Petr HAJN and Josef BEJČEK. Kurs obchodního práva : obecná část : soutěžní právo (Course on commercial law : general part : competition law.). / Karel Eliáš ... [et al.]. 5. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. 610 pp. (Právnické učebnice). ISBN 978-80-7179-583-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kurs obchodního práva : obecná část : soutěžní právo
Name (in English) Course on commercial law : general part : competition law.
Authors ELIÁŠ, Karel, Petr HAJN and Josef BEJČEK.
/ Karel Eliáš ... [et al.].
Edition 5. vyd. Praha, 610 pp. (Právnické učebnice), 2007.
Publisher C.H. Beck
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7179-583-4
Keywords in English Competition law. Agreements distorting competititon. Abuse of market power. Mergers.
Changed by Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 6/4/2010 15:59.
Abstract
Základy práva na ochranu hospodářské spuitěže. Dohody omezující soutěž. Zneužití domninantního postavení. Právní úprava spojování soutěžitelů.
Abstract (in English)
Principles of the legal protection of competition.Agreements distorting competititon. Abuse of market power.
Links
MSM0021622405, plan (intention)Name: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 27/1/2021 04:52