VOTAVA, Miroslav, Zdeněk BROUKAL and Jiří VANĚK. Lékařská mikrobiologie pro zubní lékaře (Medical Microbiology for Dental Practitioners). 1st ed. Brno: Neptun, 2007. 567 pp. ISBN 978-80-86850-03-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Lékařská mikrobiologie pro zubní lékaře
Name (in English) Medical Microbiology for Dental Practitioners
Authors VOTAVA, Miroslav, Zdeněk BROUKAL and Jiří VANĚK.
Edition 1. vyd. Brno, 567 pp. 2007.
Publisher Neptun
Other information
Type of outcome Book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-86850-03-0
Keywords in English medical microbiology; bacteriology; mycology; virology; parasitology; oral microbiology
Tags bacteriology, medical microbiology, mycology, oral microbiology, parasitology, virology
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc., učo 5. Changed: 23/1/2008 06:51.
Abstract
Kniha se zabývá lékařskou mikrobiologií s důrazem na mikroby a infekce významné pro zubní lékařství. Čtyřicet pět kapitol je postupně věnováno obecné lékařské mikrobiologii a bakteriologii, odolnosti vůči infekcím, speciální lékařské bakteriologii, obecné a speciální lékařské mykologii, virologii a parazitologii, normální ústní flóře a zubnímu plaku, mikrobiologii zubního kazu, onemocnění parodontu a dentoalveolárních infekcí a infekcím ústní sliznice a slinných žláz.
Abstract (in English)
The book deals with medical microbiology with the accent on microbes and infections important in dentistry. Forty five chapters are devoted step by step to general medical microbiology and bacteriology, immunity to infections, special medical bacteriology, general and special medical mycology, virology and parasitology, normal oral flora and dental plaque, microbiology of dental caries, parodontal diseases, dentoalveolar infections and infections of oral mucosa and salivary glands.
PrintDisplayed: 4/10/2022 18:06