CS

Prokrvení splanchnické oblasti u kriticky nemocných je prediktorem funkce jater

ONDRÁŠKOVÁ, Helena, Ivan ČUNDRLE, Iveta ZIMOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Jan MALÁSKA and Roman GÁL. Prokrvení splanchnické oblasti u kriticky nemocných je prediktorem funkce jater. In XIV. Národní kongres ČSARIM - Sborník abstrakt. Praha: Galén, 2007. p. 128. ISBN 978-80-7262-510-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Prokrvení splanchnické oblasti u kriticky nemocných je prediktorem funkce jater
Authors ONDRÁŠKOVÁ, Helena, Ivan ČUNDRLE, Iveta ZIMOVÁ, Dagmar SEIDLOVÁ, Jan MALÁSKA and Roman GÁL.
Edition Praha, XIV. Národní kongres ČSARIM - Sborník abstrakt, p. 128-128, 2007.
Publisher Galén
Other information
Type of outcome Proceedings paper
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-7262-510-9
Changed by Changed by: Mgr. Veronika Jálová, Ph.D., učo 52478. Changed: 23/1/2008 10:00.
PrintDisplayed: 21/3/2019 03:15

Other applications