SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Jaroslava DOSEDLOVÁ and Helena KLIMUSOVÁ. Tělesná hmotnost, míra podkožního tuku a motivace vysokoškolských studentů k fyzické aktivitě (Body weight, subcutaneous fat tissue and physical activity motivation in university students). In Sborník z konference Sociální procesy a osobnost v Telči 2007. Brno: PsÚ FF MU, 2007. p. 51-60, 10 pp. ISBN 978-80-969628-4-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Tělesná hmotnost, míra podkožního tuku a motivace vysokoškolských studentů k fyzické aktivitě
Name (in English) Body weight, subcutaneous fat tissue and physical activity motivation in university students
Authors SLOVÁČKOVÁ, Zuzana (203 Czechia, guarantor, belonging to the institution), Jaroslava DOSEDLOVÁ (203 Czechia, belonging to the institution) and Helena KLIMUSOVÁ (203 Czechia, belonging to the institution).
Edition Brno, Sborník z konference Sociální procesy a osobnost v Telči 2007, p. 51-60, 10 pp. 2007.
Publisher PsÚ FF MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/07:00020829
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-969628-4-6
Keywords in English physical activity; motivation; health - supportive behavior; life style; BMI
Tags bmi, health - supportive behavior, life style, motivation, physical activity
Changed by Changed by: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D., učo 1130. Changed: 28/3/2012 15:57.
Abstract
Cílem dříve publikované studie (Dosedlová, Slováčková,Klimusová, 2007) bylo stanovit a charakterizovat jednotlivé typy životního stylu s ohledem na chování související se zdravím a vybrané osobnostní charakteristiky u zkoumaného souboru vysokoškoláků. Nyní si autorky pokládají otázku, zda se uplatňovaný životní styl promítá i do některých souvisejících tělesných charakteristik studentů (BMI, míra podkožního tuku) a jaké důvody je vedou k tomu, aby svůj volný čas trávili aktivním pohybem.
Abstract (in English)
The present study aims to elaborate a part of the research project supported by GAČR Determinants of life satisfaction and health of university students: body concept, health-supportive behaviour and selected personality characteristics no. 406/05/0564. The main goal of our previous research (Dosedlová, Slováčková, Klimusová, 2007) was to set and characterize different life styles types of university students regarding health-related behavior, compare different life style type profiles, and describe them on the basis of chosen personality variables. The present study is pointed at an relation analysis among life styles types and selected physical components (BMI, subcutaneous fat). Motivational factors of physical activity are taken into account as well. These relations are studied on population of contemporary university students of various majors.
Links
GA406/05/0564, research and development projectName: Předpoklady životní spokojenosti a zdraví vysokoškolských studentů:tělesné sebepojetí, zdraví podporující chování a vybrané osobnostní charakteristiky
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 12/8/2020 11:16