DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Life style and Personality of Czech University Students. In Psychological Science: Research, Theory and Future Directions. Athény: ATINER, 2007. s. 233-248, 16 s. ISBN 978-960-6672-26-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Life style and Personality of Czech University Students
Název česky Životní styl a osobnost českých vysokoškolsých studentů
Autoři DOSEDLOVÁ, Jaroslava (203 Česká republika, garant, domácí), Zuzana SLOVÁČKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Helena KLIMUSOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Athény, Psychological Science: Research, Theory and Future Directions, od s. 233-248, 16 s. 2007.
Nakladatel ATINER
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Řecko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/07:00020830
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-960-6672-26-2
Klíčová slova anglicky health-supportive behavior; life style; personality traits
Štítky health-supportive behavior, life style, personality traits
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D., učo 1130. Změněno: 28. 3. 2012 15:47.
Anotace
The aim of the project is to analyze relations among health-supportive behavior and selected personality characteristics. These relations are studied on population of contemporary university students of various majors. The present study aims to elaborate a part of the research project supported by Czech Science Foundation - Determinants of life satisfaction and health of university students: body concept, health-supportive behavior and selected personality characteristics (no. 406/05/0564). In cluster analysis (k-mean methods) 6 different life style types were defined by using 11 health-related factors. Analyses of variance were conducted to investigate whether people in these life styles differ in levels of self-efficacy, life satisfaction, and in 5 dimensions in Big Five. Participants differ significantly at the 0.01 significance level in all studied variables. Only two life style types can unambiguously be labeled health-supportive.
Anotace česky
Cílem studie je analýza vztahů mezi zdraví podporujícím chováním a vybranými osobnostními charakteristikami u populace vysokoškolských studentů. Na základě shlukové analýzy jsme identifikovali 6 odlišných typů životního stylu založených na 11 faktorech zdraví porpoujícího chování. Analýzou rozptylu jsme dále zjišťovali, zda se osoby v jednotlivých typech životního stylu liší v subjektivně prožívané míře vlastní účinnosti, životní spokojenosti a v 5 dimenzích Big Five. Respondenti se v jednotlivých typech životního stylu liší statisticky významně na 1% hladině významnosti ve všech sledovaných proměnných. Pouze 2 typy životního stylu můžeme označit za zdraví podporující.
Návaznosti
GA406/05/0564, projekt VaVNázev: Předpoklady životní spokojenosti a zdraví vysokoškolských studentů:tělesné sebepojetí, zdraví podporující chování a vybrané osobnostní charakteristiky
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 27. 9. 2020 16:24