GAZDA, Jiří. Jazyková situace na Ukrajině (Language Situation in Ukraine). In Slované a Evropa na počátku 21. století. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 76-78, 3 pp. Univerzita třetího věku. ISBN 978-80-210-4487-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jazyková situace na Ukrajině
Name (in English) Language Situation in Ukraine
Authors GAZDA, Jiří (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vydání. Brno, Slované a Evropa na počátku 21. století, p. 76-78, 3 pp. Univerzita třetího věku, 2007.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/07:00033007
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-4487-6
Keywords in English Language Situation; Present Ukraine; Language Policy
Tags Language Policy, Language Situation, Present Ukraine
Changed by Changed by: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc., učo 1536. Changed: 14/4/2010 20:30.
Abstract
Kapitola je věnovaná stručnému popisu jazykové situace v současné Ukrajině. Pozornost je věnována především legislativním a politickým problémům souvisejícím se statusem ukrajinštiny v podmínkách reálné diglosie.
Abstract (in English)
The chapter is devoted to a brief description of the linguistic situation in contemporary Ukraine. Attention is mainly focused on legislative and political problems related to the status of the Ukrainian language in conditions of the actual diglossia.
PrintDisplayed: 29/11/2020 03:40