DRESLER, Petr, Peter MILO and Vojtěch ŠEŠULKA. Magnetic prospection of the rampart of the early medieval hill-fort Pohansko by Břeclav, Czech republic. Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. Nitra, 2007, vol. 41, No 1, p. 142-144. ISSN 0560-2793.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Magnetic prospection of the rampart of the early medieval hill-fort Pohansko by Břeclav, Czech republic
Name in Czech Magnetická prospekce opevnění raně středověkého hradiska Pohansko u Břeclavi, Česká republika
Authors DRESLER, Petr (203 Czech Republic), Peter MILO (703 Slovakia, guarantor) and Vojtěch ŠEŠULKA (203 Czech Republic).
Edition Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV, Nitra, 2007, 0560-2793.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/07:00023590
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English geomagnetic prospection;early medieval;rampart;hill-fort
Tags early medieval, geomagnetic prospection, hill-fort, rampart
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Vojtěch Šešulka, Ph.D., učo 78302. Changed: 13/2/2009 02:22.
Abstract
Article presents results of geomagnetic prospection of the early medieval rampart of the Great Moravian centre Pohansko near Břeclav. After comparing the geomagnetic dataset with results obtained from excavations we were able to identify some specific construction parts of the rampart.
Abstract (in Czech)
Příspěvek představuje výsledky geofyzikální prospekce destrukce opevnění raně středověkého centra Pohansko u Břeclavi. Konfrontací s dříve realizovanými terénními výzkumy se podařilo identifikovat některé konstrukční prvky opevnění.
Links
MSM0021622427, plan (intention)Name: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 18/1/2021 08:15