HLOUŠEK, Vít. Konflikt versus konsensus. Konfliktní linie, stranické systémy a politické strany v Rakousku 1860-2006 (Conflict versus Consensus. Cleavages, Party Systems, and Political Parties in Austria 1860-2006). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2008. 273 pp. Monografie, svazek č. 19. ISBN 978-80-210-4484-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Konflikt versus konsensus. Konfliktní linie, stranické systémy a politické strany v Rakousku 1860-2006
Name (in English) Conflict versus Consensus. Cleavages, Party Systems, and Political Parties in Austria 1860-2006
Authors HLOUŠEK, Vít (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 273 pp. Monografie, svazek č. 19, 2008.
Publisher Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14230/08:00025723
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-4484-5
Keywords in English Austria; Party System; Political Parties; Cleavages
Tags Austria, cleavages, Party System, political parties
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., učo 22755. Changed: 16/1/2013 15:53.
Abstract
Monografie se věnuje vývoji rakouského stranictví a stranického systému od 19. století po současnost. Kromě stran sleduje text i obecný politický a společenský vývoj v zemi.
Abstract (in English)
The monograph deals with development of Austrian Partisanship and Austrian party system since the 19th century till the present times.
Links
MSM0021622407, plan (intention)Name: Politické strany a reprezentace zájmů v soudobých evropských demokraciích
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 3/8/2021 10:30