LÍZAL, Pavel. Zaměření a zpracování bakalářské práce. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. Elportál. ISSN 1802-128X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zaměření a zpracování bakalářské práce
Authors LÍZAL, Pavel.
Edition 2. vyd. Brno, Elportál, 2008.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study Documentation, librarianship, work with information
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Science
ISSN 1802-128X
Keywords (in Czech) informační výchova; informační zdroje; vyhledávání informací; vědecká příprava
Changed by Changed by: Mgr. Kateřina Drábková, učo 74369. Changed: 10/2/2014 12:57.
Abstract
Cílem e-publikace Zaměření a zpracování bakalářské práce je uvést studující do základů vědecké komunikace, které lze uplatnit při vyhledávání odborných informací v biologii a psaní odborných textů s důrazem zejména na sepsání kvalitní bakalářské práce a to jak po obsahové, tak i formální stránce. Obsahem je především teoretický souhrn rad a doporučení doplněný také přehledem nejčastějších chyb. Výukový materiál se využívá v předmětu Zaměření a zpracování bakalářské práce (Bi2401).
PrintDisplayed: 6/12/2023 16:14