PLÁTĚNKOVÁ, Hana and Lukáš HLOUCH. Teoretickoprávní zamyšlení nad problematikou materiálního znaku pojmu trestného činu z pohledu de lege lata i de lege ferenda. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související. Praha: Orac, 2008, vol. 2008, No 01, p. 5-11. ISSN 1211-2860.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Teoretickoprávní zamyšlení nad problematikou materiálního znaku pojmu trestného činu z pohledu de lege lata i de lege ferenda
Authors PLÁTĚNKOVÁ, Hana and Lukáš HLOUCH.
Edition Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha, Orac, 2008, 1211-2860.
Other information
Type of outcome Article in a journal
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
Changed by Changed by: JUDr. Hana Plátěnková, Ph.D., učo 41163. Changed: 29/1/2008 11:12.
PrintDisplayed: 6/12/2021 12:45