PLÁTĚNKOVÁ, Hana a Lukáš HLOUCH. Teoretickoprávní zamyšlení nad problematikou materiálního znaku pojmu trestného činu z pohledu de lege lata i de lege ferenda. Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související. Praha: Orac, 2008, roč. 2008, č. 01, s. 5-11. ISSN 1211-2860.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Teoretickoprávní zamyšlení nad problematikou materiálního znaku pojmu trestného činu z pohledu de lege lata i de lege ferenda
Autoři PLÁTĚNKOVÁ, Hana a Lukáš HLOUCH.
Vydání Trestní právo : odborný časopis pro trestní právo a obory související, Praha, Orac, 2008, 1211-2860.
Další údaje
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Právnická fakulta
Změnil Změnila: JUDr. Hana Plátěnková, Ph.D., učo 41163. Změněno: 29. 1. 2008 11:12.
VytisknoutZobrazeno: 6. 12. 2021 12:45