NEČASOVÁ, Mirka. Využití supervize v pomáhajících profesích na příkladu sociální práce (The use of supervision in helping profession - example of social work). In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ and Kateřina PEVNÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. 1. vydání. Brno: Konvoj, 2007. p. 165 - 169, 4 pp. ISBN 978-80-7302-133-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Využití supervize v pomáhajících profesích na příkladu sociální práce
Name (in English) The use of supervision in helping profession - example of social work
Authors NEČASOVÁ, Mirka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Brno, Trendy v přípravě pedagogických pracovníků, p. 165 - 169, 4 pp. 2007.
Publisher Konvoj
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14230/07:00029043
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-7302-133-7
Keywords (in Czech) supervize; vzdělávání; sociální práce
Keywords in English supervision; education; social work
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D., učo 17562. Changed: 8/2/2014 15:56.
Abstract
Příspěvek je zaměřený na objasnění pojmu supervize a na možnosti využití supervize v pomáhajících profesích včetně přínosů, hranic a rizik supervize. Pozornost je věnována také základnímu rozdělení na reflexivní supervizi a supervizi zaměřenou na kompetence. Teoretický podklad je ilustrován pomocí prezentace Minimálního standardu vzdělávání v oblasti supervize Asociace vzdělavatelů v sociální práci a rozveden na praktickém příkladu výuky praxe a supervize studentů na Katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU.
Abstract (in English)
The aim of the article is to clartify the conception of supervision and the possibilities how to use the concept in helping professions. The focus is on basic division of supervision (reflective and competnecy model). The theoretical base is illustrated by the Minimum standard of education in social work elaborated by Association of schools of social woork in CR and by the way the subject is taught at the Department of socai policy and social work FSS MU.
Links
GA403/03/0988, research and development projectName: Funkce kultury služeb sociální práce a přístupy ke klientům
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 16/1/2021 10:51