KANICKÝ, Viktor, Tomáš VACULOVIČ, Markéta HOLÁ, Lubomír PROKEŠ, Veronika KONEČNÁ a Karel NOVOTNÝ. Přímá analýza pevných látek plazmovou spektrometrií s využitím laseru. In Anorganická analýza v životním prostředí, sborník přednášek ze semináře. Český Těšín: Ing. Václav Helán - 2 THETA, 2007, s. 73-78. ISBN 978-80-86380-41-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Přímá analýza pevných látek plazmovou spektrometrií s využitím laseru
Název anglicky Direct analysis of solid samples by plasma spectrometry with laser
Autoři KANICKÝ, Viktor (203 Česká republika, garant), Tomáš VACULOVIČ (203 Česká republika), Markéta HOLÁ (203 Česká republika), Lubomír PROKEŠ (203 Česká republika), Veronika KONEČNÁ (203 Česká republika) a Karel NOVOTNÝ (203 Česká republika).
Vydání Český Těšín, Anorganická analýza v životním prostředí, sborník přednášek ze semináře, od s. 73-78, 6 s. 2007.
Nakladatel Ing. Václav Helán - 2 THETA
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10402 Inorganic and nuclear chemistry
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/07:00023672
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-86380-41-4
Klíčová slova anglicky laser ablation; mass spectrometry with inductively coupled plasma; optical emission spectrometry with inductively coupled plasma; laser induced breakdown spectrometry; local analysis; microanalysis; depth profiles; surface mapping
Štítky depth profiles, laser ablation, Laser Induced Breakdown Spectrometry, local analysis, microanalysis, surface mapping
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc., učo 408. Změněno: 29. 1. 2008 16:35.
Anotace
Interakce laserového paprsku s materiálem je využívána pro lokální analýzu, mikroanalýzu, pořizování hloubkových profilů strukturovaných materiálů a prvkových map povrchů. Využívá se laserové ablace (LA) pro generování aerosolu, který se zavádí do plazmového zdroje, obvykle indukčně vázaného plazmatu (ICP), jako zdroje emise fotonů pro optickou emisní spektrometrii (LA-ICP-OES) nebo jako zdroje iontů pro hmotnostní spektrometrii (LA-ICP-MS). Technika spektrometrie laserem buzeného plazmatu LIBS (laser induced breakdown spectrometry) je založena na měření optické emise excitovaných atomů a iontů vzorku z mikroplazmatu vznikajícího při interakci laserového paprsku nad povrchem vzorku. Obě techniky umožňují analyzovat plochy od průměru přibližně 5 mikrometrů do několika desetin milimetru. Hloubka kráterů se pohybuje podle charakteru materiálu a požadavku na analýzu od setin až desetin mikrometru do desítek až stovek mikrometrů. LA-ICP-MS dosahuje při lokální analýze v závislosti na velikosti ozářené plochy mezí detekce na úrovni desetitisícin hmotnostního procenta.
Anotace anglicky
Laser beam interaction with a material is used for local analysis, microanalysis, acquiring of depth profiles of structured materials and surface mapping. Laser ablation (LA) is used for generation of dry aerosol which is introduced into a plasma source, usually inductively coupled plasma (ICP) thus producing photons for optical emission spectrometry (LA-ICP-OES) or ions for mass spectrometry (LA-ICP-MS). Laser induced breakdown spectrometry (LIBS) is another technique based on optical emission of excited atoms and ions of a microplasma created over a sample surface as a consequence of the laser beam and sample interaction. Both the techniques enable analyses of surface areas in diameters at least 5 micrometers up to several tenths of millimetres app. Crater depths are from the interval of hundredths or tenths of micrometers to tenths or hundredths of micrometers. LA-ICP-MS detection limits are about 1E-4 of mass percent by irradiated area.
Návaznosti
MSM0021622410, záměrNázev: Fyzikální a chemické vlastnosti pokročilých materiálů a struktur
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Fyzikální a chemické vlastnosti pokročilých materiálů a struktur
MSM0021622411, záměrNázev: Studium a aplikace plazmochemických reakcí v neizotermickém nízkoteplotním plazmatu a jeho interakcí s povrchem pevných látek
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Studium a aplikace plazmochemických reakcí v neizotermickém nízkoteplotním plazmatu a jeho interakcí s povrchem pevných látek
MSM0021622412, záměrNázev: Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (INCHEMBIOL) (Akronym: INCHEMBIOL)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální , regionální a lokální úrovni
VytisknoutZobrazeno: 23. 7. 2024 02:13