VESELÁ, Jana. THE INFLUENCE OF TEACHING SKILLES OF A FORM TEACHER ON THE CLASSROOM. In Řehulka, Evžen. ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21(2). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 397-402. ISBN 978-80-7315-138-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name THE INFLUENCE OF TEACHING SKILLES OF A FORM TEACHER ON THE CLASSROOM
Name in Czech Vliv pedagogických dovedností třídního učitele na klíma třídy
Authors VESELÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, School and Health 21(2), p. 397-402, 6 pp. 2007.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/07:00050921
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7315-138-6
UT WoS 000264733100041
Keywords (in Czech) dovednost, empatie, učitel, žák, kompetence, komunikace, rodič, školní třída, koncentrace, pozornost, zájem, vztahy, zaměřenost, pravidla, identifikace, shoda
Keywords in English skills; empathy; teacher; pupil; competence; communication; parent; classroom; concentration; attention; interest; relationships; focus; rules; identification; accord
Tags accord, attention, classroom, communication, competence, concentration, Empathy, focus, identification, interest, parent, pupil, relationships, rules, skills, teacher
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 23/3/2012 08:35.
Abstract
The requirements arising from the practice of a school psychologist together with the study of literature led to delimitation of the topic studied and to the definition of the research problem: to study school atmosphere from the point of view of teachers as sphere. The evolution was done in areas such as teachers help to pupils, orientation of pupils work, relationships among classmates, interest in the education, order in the class, and clarity of rules.
Abstract (in Czech)
Požadavky z praxe školního psychologa a studium literatury ohraničily zkoumanou problematiku a vedly k stanovení zakázky. Zkoumat školní klima z pohledu učitelů a žáků, pozorovat shodu či rozdíl ve vnímání klímatu třídy v položkách jako je učitelova pomoc žákům, orientace žáka na úkoly, vztahy mezi žáky ve třídě, zájem o průběh výuky, klid a pořádek ve třídě podle jasných pravidel.
Links
MSM0021622421, plan (intention)Name: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, School and Health for the 21st Century
PrintDisplayed: 8/12/2023 21:16