Informační systém MU
VESELÁ, Jana. THE INFLUENCE OF TEACHING SKILLES OF A FORM TEACHER ON THE CLASSROOM. In Řehulka, Evžen. ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21(2). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 397-402. ISBN 978-80-7315-138-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název THE INFLUENCE OF TEACHING SKILLES OF A FORM TEACHER ON THE CLASSROOM
Název česky Vliv pedagogických dovedností třídního učitele na klíma třídy
Autoři VESELÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, School and Health 21(2), od s. 397-402, 6 s. 2007.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/07:00050921
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-138-6
UT WoS 000264733100041
Klíčová slova česky dovednost, empatie, učitel, žák, kompetence, komunikace, rodič, školní třída, koncentrace, pozornost, zájem, vztahy, zaměřenost, pravidla, identifikace, shoda
Klíčová slova anglicky skills; empathy; teacher; pupil; competence; communication; parent; classroom; concentration; attention; interest; relationships; focus; rules; identification; accord
Štítky accord, attention, classroom, communication, competence, concentration, Empathy, focus, identification, interest, parent, pupil, relationships, rules, skills, teacher
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 23. 3. 2012 08:35.
Anotace
The requirements arising from the practice of a school psychologist together with the study of literature led to delimitation of the topic studied and to the definition of the research problem: to study school atmosphere from the point of view of teachers as sphere. The evolution was done in areas such as teachers help to pupils, orientation of pupils work, relationships among classmates, interest in the education, order in the class, and clarity of rules.
Anotace česky
Požadavky z praxe školního psychologa a studium literatury ohraničily zkoumanou problematiku a vedly k stanovení zakázky. Zkoumat školní klima z pohledu učitelů a žáků, pozorovat shodu či rozdíl ve vnímání klímatu třídy v položkách jako je učitelova pomoc žákům, orientace žáka na úkoly, vztahy mezi žáky ve třídě, zájem o průběh výuky, klid a pořádek ve třídě podle jasných pravidel.
Návaznosti
MSM0021622421, záměrNázev: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Škola a zdraví pro 21. století
Zobrazeno: 2. 12. 2023 00:09