DOKULIL, Miloš. Masaryk a liberalismus. In Masarykův sborník XIII. 1. vyd. Praha: Masarykův ústav-Archiv AV ČR, 2007. s. 157-184. ISBN 80-86495-40-X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Masaryk a liberalismus
Název česky Masaryk a liberalismus
Název anglicky Masaryk and Liberalism
Autoři DOKULIL, Miloš.
Vydání 1. vyd. Praha, Masarykův sborník XIII, od s. 157-184, 28 s. 2007.
Nakladatel Masarykův ústav-Archiv AV ČR
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 80-86495-40-X
Klíčová slova anglicky concept of "liberalism"; J. Jungmann; Dostoyewski; "The Czech Question"; religion; liberal democracy; justice
Štítky "The Czech Question", concept of "liberalism", Dostoyewski, J. Jungmann, justice, liberal democracy, religion
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Změněno: 11. 4. 2012 02:27.
Anotace
Text se zabývá Masarykovou kritikou liberalismu, s přihlédnutím k jeho častému začleňování do tzv. liberálního proudu. V českém kontextu můžeme pak váhat, pokud jde o význam termínu "liberalismus". Prvá ze tří částí se zabývá měnícím se významem pojmu "liberalismus" u různých autorů, v různých dobách a v různých zemích. Vlastní text se soustřeďuje na interpretaci liberalismu v Masarykových spisech, zvláště ve vztahu k Josefu Jungmannovi. Závěrečné úvahy jsou zaměřeny na relevanci Masarykova pojetí dnes.
Anotace anglicky
The author elaborates on Masaryk's criticism of liberalism, considering his frequent inclusion into the liberal stream of thinking. This partly reflects uncertainty as far as the meaning of "liberalism", within the Czech context, concerns. The first of the three parts is occupied with the changing meaning of the notion of "liberalism" as used by various authors, in various times, and in various countries. The core of the text is focused on the interpretation of liberalism in Masaryk's works, particularly in relation to Josef Jungmann. The concluding considerations are related to the relevance of Masaryk's perception to the present.
VytisknoutZobrazeno: 23. 6. 2021 12:52