SKOTÁKOVÁ, Alena and Kristýna KRUBOVÁ. Boocia jako sport či možnost sociálního uplatnění? (Boccia as a Sport or a Possibility of Social realisation?). In Sport a kvalita života 2007. FSpS MU. Brno: MU, 2007. 5 pp. ISBN 978-80-210-4435-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Boocia jako sport či možnost sociálního uplatnění?
Name (in English) Boccia as a Sport or a Possibility of Social realisation?
Authors SKOTÁKOVÁ, Alena (203 Czech Republic, guarantor) and Kristýna KRUBOVÁ (203 Czech Republic).
Edition FSpS MU. Brno, Sport a kvalita života 2007, 5 pp. 2007.
Publisher MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Sport and leisure time activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/07:00033107
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 978-80-210-4435-7
Keywords in English boccia; physically impaired
Tags boccia, physically impaired
Changed by Changed by: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D., učo 20807. Changed: 8/4/2010 08:53.
Abstract
Článek se zabývá sportem, který je vhodný pro osoby s těžkým tělesným postižením, jakým je i u nás postupně se rozšiřující paralympijský sport - boccia. Zjištujeme jaký je vliv boccii na kvalitu života osob s tělesným postižením, kteří se rozhodli věnovat tomuto sportu. K získávání podkladů jsme zvolili dotazníkovou metodu doplněnou o poznatky z přímých kontaktů s jednotlivými hráči v prostředí sportovišť při trénincích a soutěžích.
Abstract (in English)
We are concered with sport, which is useful for physically impaired. This paralimpic sport is called boccia and in our country succesivelly expands. We investigate the influence of boccia to life quality of physically impaired, which have decided to turn to this sport. To obtain enough data we choose a checklist method supplemented by the information from the direct contact with every single player in sportgrounds during the trainings and matches.
PrintDisplayed: 9/12/2021 06:29