SKOTÁKOVÁ, Alena a Kristýna KRUBOVÁ. Boocia jako sport či možnost sociálního uplatnění? In Sport a kvalita života 2007. FSpS MU. Brno: MU, 2007. 5 s. ISBN 978-80-210-4435-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Boocia jako sport či možnost sociálního uplatnění?
Název anglicky Boccia as a Sport or a Possibility of Social realisation?
Autoři SKOTÁKOVÁ, Alena (203 Česká republika, garant) a Kristýna KRUBOVÁ (203 Česká republika).
Vydání FSpS MU. Brno, Sport a kvalita života 2007, 5 s. 2007.
Nakladatel MU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Sport a aktivity volného času
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14510/07:00033107
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISBN 978-80-210-4435-7
Klíčová slova anglicky boccia; physically impaired
Štítky boccia, physically impaired
Změnil Změnila: Mgr. Alena Skotáková, Ph.D., učo 20807. Změněno: 8. 4. 2010 08:53.
Anotace
Článek se zabývá sportem, který je vhodný pro osoby s těžkým tělesným postižením, jakým je i u nás postupně se rozšiřující paralympijský sport - boccia. Zjištujeme jaký je vliv boccii na kvalitu života osob s tělesným postižením, kteří se rozhodli věnovat tomuto sportu. K získávání podkladů jsme zvolili dotazníkovou metodu doplněnou o poznatky z přímých kontaktů s jednotlivými hráči v prostředí sportovišť při trénincích a soutěžích.
Anotace anglicky
We are concered with sport, which is useful for physically impaired. This paralimpic sport is called boccia and in our country succesivelly expands. We investigate the influence of boccia to life quality of physically impaired, which have decided to turn to this sport. To obtain enough data we choose a checklist method supplemented by the information from the direct contact with every single player in sportgrounds during the trainings and matches.
VytisknoutZobrazeno: 8. 12. 2021 08:02