Informační systém MU
RADVAN, Michal. Osvobození od daně z nemovitostí v případě neziskových organizací. In Teoretické aspekty právního postavení a zdaňování neziskových organizací v ČR a ve vybraných zemích EU. 2007.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Osvobození od daně z nemovitostí v případě neziskových organizací
Název anglicky Exemption from Real-Estate Tax in Case of Non-Profit Organizations
Autoři RADVAN, Michal (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Teoretické aspekty právního postavení a zdaňování neziskových organizací v ČR a ve vybraných zemích EU, 2007.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/07:00050924
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova anglicky non-profit organizations; real-estate tax; tax on lands; tax on buildings; tax on flats and non-residential premises; exemptions from real-estate tax
Štítky exemptions from real-estate tax, non-profit organizations, Real-estate tax, Tax on buildings, Tax on lands
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: prof. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Změněno: 7. 9. 2011 17:34.
Anotace
Příspěvek se zabývá problematikou osvobození od daně z nemovitostí (od daně z pozemků, daně ze staveb, daně z bytů a ze samostatných nebytových prostorů) v případě nemovitostí ve vlastnictví neziskových organizací, respektive sloužících k plnění funkcí neziskovými organizacemi. S ohledem na nevyjasněnou definici neziskové organizace je třeba nejprve vymezit subjekty, které jsou považovány za neziskové organizace. Následně jsou popsány možnosti osvobození od daně z nemovitostí v členění podle subjektů, které jsou vlastníky předmětných nemovitostí (pozemků, staveb, bytů, samostatných nebytových prostorů), případně je využívají ke své činnosti, včetně podmínek nutných ke vzniku nároku na osvobození. Výklad je doplněn i o příklady z praxe.
Anotace anglicky
Contribution text deals with exemptions from real-estate taxes (tax on lands, tax on buildings, tax on flats and non-residential premises) in case of real-estate owned by non-profit organizations, respectively used by non-profit organizations for their activities. Because of not very clear definition of non-profit organizations it is necessary to define subjects that are thought to be non-profit organizations. Subsequently the possibilities of exemptions from real-estate tax are described; they are structured pursuant to subjects that are owners of the real-estate (lands, buildings, flats, non-residential premises) or use it for their activities, including conditions required for exemption. The reading is completed with examples from practice.
Zobrazeno: 22. 7. 2024 13:49