HAMADOVÁ, Petra. Specifika vývoje a pedagogická intervence u zrakově postižených (Specifics of development and pedagogical intervention in visually impaired). In Opatřilová, D. (ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 193-242, 49 pp. 4313/Pd-9/06-17/99. ISBN 80-210-3977-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Specifika vývoje a pedagogická intervence u zrakově postižených
Name (in English) Specifics of development and pedagogical intervention in visually impaired
Authors HAMADOVÁ, Petra (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Opatřilová, D. (ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, p. 193-242, 49 pp. 4313/Pd-9/06-17/99, 2006.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/06:00033150
Organization unit Faculty of Education
ISBN 80-210-3977-9
Keywords (in Czech) zrakové postižení; vývoj zrakového vnímání; motorický vývoj; intervence; podpora a poradenství
Keywords in English visual impairment; development of vision; motor development; intervention; support
Tags development of vision, intervention, motor development, support, visual impairment
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Petra Röderová, Ph.D., učo 11726. Changed: 1/4/2011 17:10.
Abstract
Odborný text pojednává o vlivu zrakového postižení na osobnost jedince v souvislosti s vývojem zrakového vnímání a motoriky. Popisuje možnosti včasné intervence, podpory a poradenství u dětí s postižením zraku.
Abstract (in English)
This paper deals with influence and effects of visual impairment on personality in visually impaired in conection with development of vision and motor development. It describes the possibilities of early intervention, support and counselling for children with visual impairment and their families.
PrintDisplayed: 1/12/2022 07:52