HAMADOVÁ, Petra. Možnosti posilování problematických oblastí a klíčových kompetencí u zrakově postižených žáků základních škol (Possibilities of strenghtening of problematic features and key competencies in visually impaired pupils in compulsory education). In Pančocha, K., Vaďurová, H. (eds.) Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Výzkum v disertačních pracích postgraduálních studentů na Katedře speciální pedagogiky PdF MU. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 55-71. ISBN 978-80-86633-92-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Možnosti posilování problematických oblastí a klíčových kompetencí u zrakově postižených žáků základních škol
Name in Czech Možnosti posilování problematických oblastí a klíčových kompetencí u zrakově postižených žáků základních škol
Name (in English) Possibilities of strenghtening of problematic features and key competencies in visually impaired pupils in compulsory education
Authors HAMADOVÁ, Petra (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Brno, Pančocha, K., Vaďurová, H. (eds.) Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Výzkum v disertačních pracích postgraduálních studentů na Katedře speciální pedagogiky PdF MU, p. 55-71, 17 pp. 2007.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/07:00033151
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-86633-92-3
Keywords (in Czech) zrakové postižení; klíčové kompetence; posilování kompetencí; edukace
Keywords in English visual impairment;key competencies; strenghtening of competencies;education
Tags Education, key competencies, strenghtening of competencies, visual impairment
Changed by Changed by: PhDr. Petra Röderová, Ph.D., učo 11726. Changed: 1/4/2011 17:08.
Abstract
Článek seznamuje s výsledky výzkumného šetření u žáků s postižením zraku, ze kterého vyplynuly návrhy a doporučení pro rozvíjení klíčových kompetencí a problémových oblastí.
Abstract (in English)
This paper deals with outcomes of research in pupils with visual impairment, which emphasize the possibilities and reference for supporting the development of key competencies and specific features.
PrintDisplayed: 21/3/2023 19:14