Informační systém MU
ŠRAMKOVÁ, Dana. Územní samosprávné celky v České republice - hospodaření a jeho kontrola (Municipalities in the Czech republic - management and it's control). In Aktální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, p. 113-120. x, 1. ISBN 978-80-244-1834-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Územní samosprávné celky v České republice - hospodaření a jeho kontrola
Name (in English) Municipalities in the Czech republic - management and it's control
Authors ŠRAMKOVÁ, Dana (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Olomouc, Aktální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru, p. 113-120, 8 pp. x, 1, 2007.
Publisher Univerzita Palackého v Olomouci
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/07:00033155
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-244-1834-6
Keywords in English non-profit organizations; municipalities; management; controlling; budget; tax incomes; subsidies; legal liability; sanctions
Tags budget, Controlling, legal liability, management, Municipalities, non-profit organizations, Sanctions, Subsidies, tax incomes
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA, učo 21991. Changed: 30/3/2010 15:36.
Abstract
Kapitola se zabývá problematikou hospodaření územních samosprávných celků v rámci České republiky. S ohledem na absenci přesné definice neziskových organizací v českém právním řádu jsou nejprve vymezeny názory, podle nichž mohou být územní samosprávné celky nahlíženy coby zvláštní kategorie v rámci neziskových organizací. Následně je rozebrána relevantní právní úprava hospodaření územních samosprávných celků, včetně jeho kontroly. V textu je pojednáno rovněž o problematice právní odpovědnosti a možných sankcích.
Abstract (in English)
Chapter deals with the main questions connected with the management of municipalities in the Czech Republic. Because of not very clear definition of non-profit organizations it is necessary to define municipalities as subjects that are thought to be a specific kind of the non-profit organizations. Subsequently the main laws dealing with the management of municipalities and it's control are described. In the chapter there are also mentioned the aspects of legal liability and possible sanctions.
Displayed: 18/7/2024 14:05