Informační systém MU
ŠRAMKOVÁ, Dana. Hospoření územních samosprávných celků a jeho kontrola (Municipalities' management and it's control in the Czech republic). In Teoretické aspekty právního postavení a zdaňování neziskových organizací v ČR a ve vybraných zemích EU. 2007.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hospoření územních samosprávných celků a jeho kontrola
Name (in English) Municipalities' management and it's control in the Czech republic
Authors ŠRAMKOVÁ, Dana.
Edition Teoretické aspekty právního postavení a zdaňování neziskových organizací v ČR a ve vybraných zemích EU, 2007.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
Keywords in English non-profit organizations; municipalities; management, controlling, budget, tax incomes, subsidies, legal liability; sanctions
Tags Municipalities, non-profit organizations, Sanctions
Tags International impact
Changed by Changed by: JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA, učo 21991. Changed: 31/1/2008 14:42.
Abstract
Ve svém příspěvku se autorka zabývala problematikou hospodaření územních samosprávných celků v rámci České republiky. S ohledem na absenci přesné definice neziskových organizací v českém právním řádu bylo třeba nejprve vymezit, zda a proč mohou být územní samosprávné celky nahlíženy coby zvláštní kategorie v rámci neziskových organizací. Následně byla rozebrána relevantní právní úprava hospodaření územních samosprávných celků, vřetně jeho kontroly. V příspěvku bylo pojednáno rovněž o problematice právní odpovědnosti a možných sankcích.
Abstract (in English)
In her presentation the authoe dealed with the main questions connected with the management of municipalities in the Czech Republic. Because of not very clear definition of non-profit organizations it was necessary to define municipalities as subjects that are thought to be a specific kind of the non-profit organizations. Subsequently the main laws dealing with the management of municipalities and it's control were described. In the presentation there were mentioned the aspects of legal liability and possible sanctions, too.
Displayed: 18/7/2024 00:31