PAVLINCOVÁ, Helena. Polemiky Jana Patočky s novotomisty (Jan Patočkas controversies with neotomists). Editoři : Ivo Navrátil ; Tomáš Hermann. In Jan Patočka, české dějiny a Evropa. Semily: Státní oblastní archiv v Litoměřicích - Státní okresní archiv Semily, 2007. p. 69-75. ISBN 978-80-86254-16-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Polemiky Jana Patočky s novotomisty
Name (in English) Jan Patočkas controversies with neotomists
Authors PAVLINCOVÁ, Helena (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Editoři : Ivo Navrátil ; Tomáš Hermann.
Edition Semily, Jan Patočka, české dějiny a Evropa, p. 69-75, 7 pp. 2007.
Publisher Státní oblastní archiv v Litoměřicích - Státní okresní archiv Semily
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/07:00020879
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-86254-16-6
Keywords in English Jan Patočka ; Metoděj Habáň ; Filosofická revue ; neotomists
Tags Filosofická revue, Jan Patočka, Metoděj Habáň, neotomists
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D., učo 11408. Changed: 16/3/2012 13:49.
Abstract
Autorka se dotýká vlastního tématu prostřednictvím tří problémových okruhů, v nichž se proti sobě názorově postavili Jan Patočka v České mysli a novotomista Metoděj Habáň, šéfredaktor Filosofické revue. Časově se jedná o rozmezí let 1932 až 1937. Jde 1) o rozdílný pohled na práci českých tomistů (posouzení mezinárodní tomistické konference v Praze roku 1932, Meditací filosofie (1932) novoscholastika Josefa Kratochvila a překladu prvých dvou sešitů Summy teologické), 2) o pojetí některých teologických a filosofických otázek na základě Patočkových článků v České mysli (Důkazy boží existence u T.A., 1933; O dvojím pojetí smyslu filosofie, 1936), 3) posouzení Masarykovy filosofie náboženství (1937).
Abstract (in English)
The paper considers criticisms and controversies that occurred in the 1920s and 1930s between young Jan Patočka and Czech neotomists. The author elucidates three specific areas of problems which constituted, from 1932 till 1939, the focus of polemics between Patočka and the chief editor of Philosophical Revue (Filosofická revue) Metoděj Habáň, the guardian of the tomist orthodoxy among Dominicans in Olomouc: 1. A conflict between Patočka and Habáň on account of the Czech tomists production evaluation, concerning above all a new Czech translation of Thomas Aquinass Theological Summa; 2. Different interpretation of some theological and philosophical questions by Patočka and Habáň, especially the polemics about the relation between Thomas and Aristotle, specifically about different meanings of their evidence of the Gods existence; 3. Patočkas and Habáňs varying judgments on Masaryks philosophy of religion; in this context the author mentions Habáňs critique of Masaryk, published shortly after Masaryks death in 1937, and Patočkas rejection of Habáňs treatment.
Links
GA401/07/0236, research and development projectName: Filosofické a náboženské kořeny díla Karla Vorovky
Investor: Czech Science Foundation, Philosophical and Religious Roots of Karel Vorovka's Work
PrintDisplayed: 2/12/2023 15:46