ČEŠKOVÁ, Eva. Možnosti léčby deprese (Possibilities treatment for depression). Postgraduální medicína. Praha: Strategie Praha, s.r.o., 2008, vol. 10, No 1, p. 23-31. ISSN 1212-4184.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Možnosti léčby deprese
Name in Czech Možnosti léčby deprese
Name (in English) Possibilities treatment for depression
Authors ČEŠKOVÁ, Eva (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Postgraduální medicína, Praha, Strategie Praha, s.r.o. 2008, 1212-4184.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/08:00025751
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English depression; antidepressions; pharmacotherapy; effectivity
Tags antidepressions, Depression, effectivity, pharmacotherapy
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., učo 726. Changed: 8/6/2009 12:38.
Abstract
V léčbě deprese se využívá farmakoterapie, různé stimulační metody (EEG, rTMS) a méně obvyklé terapeutické přístupy (např. léčba světlem). Základním kritériem pro volbu léčebného postupu je intenzita deprese. U těžší deprese je vždy nezbytná léčba biologická. Lékem první volby, zejména v praxi lékaře prvního kontaktu, jsou specifické inhibitory zpětného vychytávání serotoninu. Léčbu deprese je třeba vždy individualizovat, je třeba vždy léčit agresivně, do dosažení remise a dostatečnou dávkou po dostačující dobu. Nezbytné je monitorování léčebné odpovědi a snášenlivosti.
Abstract (in English)
Pharmacotherapy use in treatment depressions, stimulation methods (EEG, rTMS...)
Links
MSM0021622404, plan (intention)Name: Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 22/6/2021 18:14