CHYTRÝ, Milan, Martin KOČÍ, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Jiří SÁDLO, František KRAHULEC, Petra HÁJKOVÁ, Michal HÁJEK, Aleš HOFMANN, Denisa BLAŽKOVÁ, Tomáš KUČERA, Jan NOVÁK, Marcela ŘEZNÍČKOVÁ, Tomáš ČERNÝ, Handrij HÄRTEL, Deana SIMONOVÁ, Lubomír TICHÝ, Ilona KNOLLOVÁ, Zdenka OTÝPKOVÁ, Jiří DANIHELKA, Ondřej HÁJEK, Klára KUBOŠOVÁ, Katrin KARIMOVÁ and Jiří ROZEHNAL. Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková společenstva (Vegetation of the Czech Republic 1. Grassland and heathland vegetation). Praha: Academia, 2007. 526 pp. ISBN 978-80-200-1462-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková společenstva
Name in Czech Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková společenstva
Name (in English) Vegetation of the Czech Republic 1. Grassland and heathland vegetation
Authors CHYTRÝ, Milan (203 Czech Republic, guarantor), Martin KOČÍ (203 Czech Republic), Kateřina ŠUMBEROVÁ (203 Czech Republic), Jiří SÁDLO (203 Czech Republic), František KRAHULEC (203 Czech Republic), Petra HÁJKOVÁ (203 Czech Republic), Michal HÁJEK (203 Czech Republic), Aleš HOFMANN (203 Czech Republic), Denisa BLAŽKOVÁ (203 Czech Republic), Tomáš KUČERA (203 Czech Republic), Jan NOVÁK (203 Czech Republic), Marcela ŘEZNÍČKOVÁ (203 Czech Republic), Tomáš ČERNÝ (203 Czech Republic), Handrij HÄRTEL (203 Czech Republic), Deana SIMONOVÁ (203 Czech Republic), Lubomír TICHÝ (203 Czech Republic), Ilona KNOLLOVÁ (203 Czech Republic), Zdenka OTÝPKOVÁ (203 Czech Republic), Jiří DANIHELKA (203 Czech Republic), Ondřej HÁJEK (203 Czech Republic), Klára KUBOŠOVÁ (203 Czech Republic), Katrin KARIMOVÁ (203 Czech Republic) and Jiří ROZEHNAL (203 Czech Republic).
Edition Praha, 526 pp. 2007.
Publisher Academia
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14310/07:00020889
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-200-1462-7
Keywords in English vegetation; grassland; heathland; Czech Republic
Tags Czech Republic, grassland, heathland, vegetation
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Jiří Danihelka, Ph.D., učo 5926. Changed: 28/3/2010 13:13.
Abstract
Monografie travinné a keříčkové vegetace českých zemí. Metodami curyšsko-montpellierské školy jsou popsány všechny vegetační typy tříd Loiseleurio-Vaccinietea, Juncetea trifidi, Juncetea trifidi, Mulgedio-Aconitetea, Crypsietea aculeatae, Thero-Salicornietea strictae, Festuco-Puccinellietea, Molinio-Arrhenatheretea, Calluno-Ulicetea, Koelerio-Corynephoretea, Festucetea vaginatae a Festuco-Brometea.
Abstract (in English)
Monograph of the grassland and heathland vegetation of the Czech Republic. The treatmens include classes Loiseleurio-Vaccinietea, Juncetea trifidi, Juncetea trifidi, Mulgedio-Aconitetea, Crypsietea aculeatae, Thero-Salicornietea strictae, Festuco-Puccinellietea, Molinio-Arrhenatheretea, Calluno-Ulicetea, Koelerio-Corynephoretea, Festucetea vaginatae, and Festuco-Brometea.
Links
GA206/02/0957, research and development projectName: Formalizovaná klasifikace polopřirozené travinné vegetace České republiky
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
GA206/05/0020, research and development projectName: Vegetace České republiky: formalizovaná typizace, monografie a expertní systém
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
GA206/06/0659, research and development projectName: Publikace monografie Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
MSM0021622416, plan (intention)Name: Diverzita biotických společenstev a populací: kauzální analýza variability v prostoru a čase
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 5/3/2021 03:31