REBOK, Tomáš. DiProNN: Distributed Programmable Network Node Architecture. In ICNS'08 Conference Proceedings. Gosier, Guadeloupe: Fourth International Conference on Networking and Services, 2008. p. 67-72, 6 pp. ISBN 0-7695-3094-X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name DiProNN: Distributed Programmable Network Node Architecture
Name in Czech DiProNN: Distribuovaný programovatelný síťový prvek
Authors REBOK, Tomáš.
Edition Gosier, Guadeloupe, ICNS'08 Conference Proceedings, p. 67-72, 6 pp. 2008.
Publisher Fourth International Conference on Networking and Services
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 20206 Computer hardware and architecture
Country of publisher Guadeloupe
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 0-7695-3094-X
UT WoS 000267361300012
Keywords in English stream processing;DiPRoNN;DiPRoNN programming model;DiPRoNN program;ARTP protocol.
Tags ARTP protocol., DiProNN, DiPRoNN program, DiPRoNN programming model, stream processing
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D., učo 39685. Changed: 11/12/2008 22:26.
Abstract
The paper presents the programmable network node architecture named DiProNN (Distributed Programmable Network Node) that is able to accept and run user-supplied programs and/or virtual machines and process them over passing data. All the DiProNN programs are described using novel modular programming model based on the workflow principles that takes advantages of DiProNN virtualization and makes programming of complex streaming applications more comfortable.
Abstract (in Czech)
Tento příspěvek prezentuje architekturu programovatelného síťového prvku nazvaného DiProNN (Distributed Programmable Network Node), který je schopen přijmout a spustit programy nebo virtuální stroje nahrané uživateli. Tyto aktivní programy jsou pak prováděny nad procházejícími daty uživatelů DiProNNu. Všechny programy pro prvek DiProNN jsou popsány za pomoci námi navrhnovaného programovacího modelu založeného na principech workflow, který s využitím virtualizace prvku DiProNN značně usnadňuje programování komplexních streamovacích aplikací.
Links
GD102/05/H050, research and development projectName: Integrovaný přístup k výchově studentů DSP v oblasti paralelních a distribuovaných systémů
Investor: Czech Science Foundation, Doctor grants
MSM6383917201, plan (intention)Name: Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace
PrintDisplayed: 28/11/2020 12:57