EN

Akademické centrum poradenství a supervize: průběžné sdělení

HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ a Renáta BENDOVÁ. Akademické centrum poradenství a supervize: průběžné sdělení. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P11. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 123-130, 8 s. ISBN 978-80-210-4383-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Akademické centrum poradenství a supervize: průběžné sdělení
Název česky Akademické centrum poradenství a supervize: průběžné sdělení
Název anglicky Academic centre of counselling and supervision: through announcement
Autoři HUMPOLÍČEK, Pavel (203 Česká republika, garant), Alena UHROVÁ (203 Česká republika) a Renáta BENDOVÁ (203 Česká republika).
Vydání P11. Brno, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, od s. 123-130, 8 s. 2007.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/07:00033205
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-210-4383-1
Klíčová slova anglicky psychology; studium; counselin; supervision; psychotherapy; psychodiagnostic; client
Štítky client, counselin, Psychodiagnostic, psychology, psychotherapy, studium, supervision
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., učo 11191. Změněno: 29. 6. 2009 08:37.
Anotace
Článek představuje průběžné výsledky realizace Projektu na zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie a sociální pedagogiky. Projekt je realizován prostřednictvím speciálního vzdělávacího centra, které spolupracuje s partnerskými organizacemi. Akademické centrum poradenství a supervize (ACPS) zahájilo svoji činnost v listopadu 2005 a plně funguje od února 2006. Prozatím jsme realizovali 19 kurzů, které probíhají ve spolupráci s jinými institucemi a externími spolupracovníky. Z toho jsme inovovali 9 stávajících kurzů studijního programu oborů a realizovali 10 nových kurzů nad rámec studijního programu. Podpořili jsme 303 studentů. Současně jsme poskytli psychologické služby 120 klientům. V budoucnu plánujeme podprou dalších studentů v rámci stávajících aktivit a otevření některých dalších kurzů, rozšíření spolupráce s externími pracovníky a poskytnutí služeb většímu množství klientů. Naším dalším cílem je vybudovat základnu vhodných klientů a síť vzájemně komunikujícíh akademických pracovníků a odborníků z praxe.
Anotace anglicky
The article presents project - Enhancement of education and professional training of students of psychology and social pedagogy - and its realization in through time. Establishment and running specialised training centre, which cooperate with partner organisations, do the realization of the project. Our centre called The Academic Centre of Counselling and Supervision (the ACPS), started its activity in November 2005 and entirely has run since February 2006. For the present we have realized 19 courses. Nine of them were inovated courses in study program and 10 courses were opened new. We have supported 303 students by different courses. We have also provided psychological service for 120 clients. The ACPS plans to supprt other students in present courses, open other courses and enlarge its cooperation with external specialists and to support larger number of clients. Our future objectives are to build up the platform of suitable clients and to make up the net of academics and specialists form practice that would cooperate each other.
VytisknoutZobrazeno: 23. 4. 2019 06:24

Další aplikace