Informační systém MU
TRÁVNÍČEK, Z., I. POPA, Michal ČAJAN, R. HERCHEL and Jaromír MAREK. The first platinum(IV) complexes involving aromatic cytokinins or cyclin-dependent kinase inhibitors derived from 6-benzylaminopurine: X-ray structures of (BohH(2)(2+))[PtCl6].H2O and (RosH(2)(2+))(2)[PtCl6]Cl-2.4H(2)O. Polyhedron. Velká Británie: Pergamon-Elsevier Science LTD, 2007, vol. 26, No 18, p. 5271-5282. ISSN 0277-5387.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The first platinum(IV) complexes involving aromatic cytokinins or cyclin-dependent kinase inhibitors derived from 6-benzylaminopurine: X-ray structures of (BohH(2)(2+))[PtCl6].H2O and (RosH(2)(2+))(2)[PtCl6]Cl-2.4H(2)O
Name in Czech První platičité komplexy obsahující aromatické cytokininy nebo inhibitory CDK odvozené od 6-benzylaminopurinu
Authors TRÁVNÍČEK, Z. (203 Czech Republic), I. POPA (498 Republic of Moldova), Michal ČAJAN (203 Czech Republic), R. HERCHEL (703 Slovakia) and Jaromír MAREK (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Polyhedron, Velká Británie, Pergamon-Elsevier Science LTD, 2007, 0277-5387.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10402 Inorganic and nuclear chemistry
Country of publisher United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 1.756
RIV identification code RIV/00216224:14310/07:00033220
Organization unit Faculty of Science
UT WoS 000251617700011
Keywords in English Platinum(IV) complexes; Cytotoxicity; 6-Benzylaminopurine; Cytokinins; Bohemine; Roscovitine
Tags 6-Benzylaminopurine, Bohemine, cytokinins, cytotoxicity, Platinum(IV) complexes, roscovitine
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Jaromír Marek, Ph.D., učo 1989. Changed: 7/2/2008 14:25.
Abstract
A series of Pt(IV) complexes with cytokinins or CDK-inhibitors derived from 6-benzylaminopurine (Bap) of the composition [Pt-IV(LH+)Cl-5] (1-14), where LH+ stands for protonated form of the Bap derivative (1-12), Boh = 6-(benzylamino)-2-[(3-hydroxypropyl)amino]-9-isopropylpurine, bohemine (13) and Ros = 6-(benzylamino)-2-[(1-hydroxymethylpropyl)amino]-9-isopropylpurine, roscovitine (14), have been prepared. They have been fully characterized by microanalysis, conductivity, FT-IR, H-1, C-13, N-15 and Pt-195 NMR and ES+ mass spectroscopy. All of the compounds have been tested in vitro for their cytotoxicity against four human cancer cell lines: malignant melanoma (G361), osteogenic sarcoma (HOS), chronic myelogenous erythroleukemia (K562) and breast adenocarcinoma (MCF7). The molecular structures of two ionic pair compounds (BohH(2)(2+))[PtCl6] center dot H2O (15) and (RosH(2)(2+))(2)[PtCl6]Cl-2 center dot 4H(2)O (16) have been determined by a single crystal X-ray analysis.
Abstract (in Czech)
Rozličnými fyzikálními metodami byla studována celá série Pt(IV) komplexů s ligandy odvozenými od aromatických cytokininů nebo inhibitorů CDK odvozené od 6-benzylaminopurinu. U všech komplexů byla určena i jejich protináídorová aktivita. Na základě DFT výpočtů byla předpovězena molekulární geometrie studovaných komplexů. Teoretické výpočty byly u dvou struktur verifikovány strukturou určenou experimentálně pomocí RDG difrakce.
Links
MSM0021622415, plan (intention)Name: Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Molecular basis of cell and tissue regulations
Displayed: 29/5/2023 20:38