Informační systém MU
WAGNER, Roland. Das Auffinden von reflexiven Verbalsubstantiven im tschechischen Nationalkorpus: Grenzen der morphologischen Annotation. In Gramatika a korpus; Grammar & Corpora 2005. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, 2007. s. 295-304, 10 s. ISBN 80-86496-32-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Das Auffinden von reflexiven Verbalsubstantiven im tschechischen Nationalkorpus: Grenzen der morphologischen Annotation
Název česky Nalezení reflexivních verbálních substantiv v Českém národním korpusu: meze morfologického označkování
Název anglicky In search of reflexive nominalizations in the Czech National Corpus: The limitations of morphological tagging
Autoři WAGNER, Roland (276 Německo, garant).
Vydání Praha, Gramatika a korpus; Grammar & Corpora 2005, od s. 295-304, 10 s. 2007.
Nakladatel Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/07:00033230
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 80-86496-32-5
Klíčová slova anglicky corpora; tagging; reflexivity; nominalizations; Czech language
Štítky corpora, Czech language, nominalizations, reflexivity, tagging
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Roland Anton Wagner, M.A., Ph.D., učo 56270. Změněno: 7. 2. 2008 16:12.
Anotace
Der Artikel befasst sich mit dem Auffinden von reflexiven Verbalsubstantiven im Tschechischen Nationalkorpus mit Hilfe der morphologischen Annotation. Nach Ansicht des Autors müssen für statistische Zwecke sog. Ereignisnominalisierungen von Ergebnisnominalisierungen unterschieden werden. Hauptanliegen des Artikels ist es, auf Schwierigkeiten beim Trennen dieser beiden Gruppen nur mit Hilfe der Annotation aufmerksam zu machen.
Anotace česky
Článek se zabývá otázkami spojenými s identifikací reflexivních verbálních substantiv v Českém národním korpusu pomocí morfologického označkování. Pro statistické účely je podle názoru autora nezbytné rozlišovat tzv. událostní nominalizace a rezultativní nominalizace. Hlavním cílem článku je upozornit na potíže při rozdělení obou skupin, pokud badatel spoléhá jen na automatickém označkování.
Anotace anglicky
The paper deals with some specific problems which arose during corpus-based research on Czech nominalizations derived from reflexive verbs. The author argues that it is essential for obtaining statistically relevant results to separate event nominalizations from result nominalizations. The main purpose of the paper is to point out the difficulties of separating both groups only by using the morphological tagging of the corpus.
Zobrazeno: 7. 4. 2020 04:00