KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL and Magda KREJČÍŘOVÁ. Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS), depresivní porucha a kognitivní funkce (rTMS, depression and cognitive function). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2007, vol. 103, No 6, p. 285-290, 15 pp. ISSN 1212-0383.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS), depresivní porucha a kognitivní funkce
Name in Czech Repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS), depresivní porucha a kognitivní funkce
Name (in English) rTMS, depression and cognitive function
Authors KUČEROVÁ, Hana (203 Czech Republic, guarantor), Radovan PŘIKRYL (203 Czech Republic) and Magda KREJČÍŘOVÁ (203 Czech Republic).
Edition Česká a slovenská psychiatrie, Praha, ČLS JEP, 2007, 1212-0383.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/07:00019213
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English depression;cognitiv function;neuropsychology;rTMS
Tags cognitiv function, Depression, neuropsychology, rTMS
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D., učo 23265. Changed: 12/2/2008 13:26.
Abstract
Literární přehled studií o vlivu repetitivní transkraniální magnetické stimulace na kognitivní funkce u depresivní poruchy.
Abstract (in English)
Overview of recent literature about influencing cognitive function in depression by rTMS.
Links
MSM0021622404, plan (intention)Name: Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
NR8472, research and development projectName: Ovlivnění kognitivního deficitu u nemocných s depresivní poruchou pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS) v podmínkách jednoduše slepé, randomizované studie.
Investor: Ministry of Health of the CR, Ministry of Agriculture R&D Programme
PrintDisplayed: 17/1/2022 07:39