Informační systém MU
DOKULIL, Miloš. May Goedel's Ideas Be Addressed Philosophically? In Meze formalizace,analytičnosti a prostoročasu. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2008. s. 57-70, 14 s. ISBN 978-80-7007-268-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název May Goedel's Ideas Be Addressed Philosophically?
Název česky Mohou být Goedelovy myšlenky uchopeny filosoficky?
Autoři DOKULIL, Miloš.
Vydání 1. vyd. Praha, Meze formalizace,analytičnosti a prostoročasu, od s. 57-70, 14 s. 2008.
Nakladatel Filosofický ústav AV ČR
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-80-7007-268-4
Klíčová slova anglicky philosophy; theology; mind; soul; readiness potential; Baptised Lutheran; hypostatized "spirit"; consciousness; existence after death
Štítky Baptised Lutheran, consciousness, existence after death, hypostatized "spirit", mind, philosophy, readiness potential, soul, Theology
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Pavel Šmerk, Ph.D., učo 3880. Změněno: 11. 4. 2012 01:59.
Anotace
Gödel emphasised philosophy as an important tool in science. Much less is known about his religious background. We should bear in mind that our evaluational perspective differs very much from the one in which Gödel lived. He was personally sure that there must be another existence after death, an afterlife ("of unlimited life span"). As a "Baptized Lutheran" he did not include "Trinity" in his creed. He was also certain that mind is separate from matter. This text tries to include Libet's "readiness potential" into the debate concerning the specificity of the mind. Neither Gödel's identification of materialism with mechanism or his vision of the "spirit" are a viable solution of the problem.
Anotace česky
Gödel zdůrazňoval, že je filosofie důležitým nástrojem vědy. Mnohem méně se ví o jeho náboženském zázemí. Měli bychom ovšem vzít v úvahu, že naše vyhodnocovací perspektiva se hodně liší od té, v níž žil Gödel. Byl si osobně jist, že musí být nějaká existence po smrti (o "časově neomezeném průběhu"). Jako "křtěný luterán" nezahrnoval ale do svého kréda "Trojici". Byl si rovněž jist, že mysl je oddělena od hmoty. Tento text se pokouší začlenit Libetův "dispoziční potenciál" do úvahy o specifičnosti mysli. Ani Gödelovo ztotožnění materialismu s mechanistickým názorem, ani jeho představa o "duchu" nejsou schůdnou cestou k řešení tohoto problému.
Zobrazeno: 20. 5. 2019 13:30