Informační systém MU
ŘÍČAN, Pavel and Dana KREJČÍŘOVÁ. Dětská klinická psychologie. 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2006. 603 s. ISBN 8024710498.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dětská klinická psychologie
Authors ŘÍČAN, Pavel and Dana KREJČÍŘOVÁ.
Edition 4., přeprac. a dopl. vyd. Praha, 603 s. 2006.
Publisher Grada
Other information
ISBN 8024710498
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 1/3/2021 04:45.
Displayed: 8/5/2021 09:48