HRABCOVÁ, Dana. Pracovní právo 2007 - Kolektivní pracovní právo (Labour Law 2007 - The Collective Labour Law). In Pracovní právo 2007 - Kolektivní pracovní právo. Brno: MU, 2007. 130 pp. ISBN 978-80-210-4513-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pracovní právo 2007 - Kolektivní pracovní právo
Name in Czech Pracovní právo 2007 - Kolektivní pracovní právo
Name (in English) Labour Law 2007 - The Collective Labour Law
Authors HRABCOVÁ, Dana.
Edition Brno, Pracovní právo 2007 - Kolektivní pracovní právo, 130 pp. 2007.
Publisher MU
Other information
Type of outcome Editing of thematic compilation, editing of monothematic issue of professional journal
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-4513-2
Keywords in English collective labour law; subjects of collective labour law; collective dialogue; collective agreement
Tags collective agreement, collective dialogue, collective labour law
Tags Reviewed
Changed by Changed by: JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D., učo 1690. Changed: 27/2/2008 13:08.
Abstract
Ve sborníku jsou zahrnuty základní přístupy k řešené problematice, a to pohled teoretické fronty, která se zabývala vymezením základních teoretických problémů teorie kolektivního pracovního práva i rozborem základních právních otázek současné úpravy kolektivního pracovního práva především v novém zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů). Dále jsou ve sborníku zařazeny i pohledy praxe, tj. především hráčů na poli kolektivního pracovního práva – odborů jako reprezentantů zaměstnanců a organizace zaměstnavatelů, kteří jsou partnery v sociálním dialogu jako základním nástroji formování kolektivního pracovního práva.
Abstract (in Czech)
Ve sborníku jsou zahrnuty základní přístupy k řešené problematice, a to pohled teoretické fronty, která se zabývala vymezením základních teoretických problémů teorie kolektivního pracovního práva i rozborem základních právních otázek současné úpravy kolektivního pracovního práva především v novém zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů). Dále jsou ve sborníku zařazeny i pohledy praxe, tj. především hráčů na poli kolektivního pracovního práva – odborů jako reprezentantů zaměstnanců a organizace zaměstnavatelů, kteří jsou partnery v sociálním dialogu jako základním nástroji formování kolektivního pracovního práva.
Abstract (in English)
The aim of the reports which are arranged in the proceedings of the conference is to bring some sources of information for scientific work and for the solution of the problems in the application of the legal regulation of the collective labour law. This paper completes the presentations of the participants by the specifying and the emphasizing of the ground principles of the social dialogue inclusive of the problems existing during the procedure of the collective bargaining.
PrintDisplayed: 6/6/2020 07:41