Informační systém MU
PRAŽÁK, Josef, Josef [Dr.] SEDLÁČEK and František [PhDr.] NOVOTNÝ. Latinsko-český slovník., A - K [SNP, 1980]. Vyd. 19., v SPN 3. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. viii, 743.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Latinsko-český slovník., A - K [SNP, 1980]
Authors PRAŽÁK, Josef, Josef [Dr.] SEDLÁČEK and František [PhDr.] NOVOTNÝ.
Edition Vyd. 19., v SPN 3. Praha, viii, 743, 1980.
Publisher Státní pedagogické nakladatelství
Other information
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 19/2/1999 03:20.
Displayed: 3/8/2021 12:03