KŘETÍNSKÝ, Mojmír, Vojtěch ŘEHÁK and Jan STREJČEK. Petri Nets Are Less Expressive Than State-Extended PA. Theoretical Computer Science, Amsterdam, North Holland: Elsevier Science Publishers, 2008, vol. 394, 1-2, p. 134-140. ISSN 0304-3975.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Petri Nets Are Less Expressive Than State-Extended PA
Name in Czech Petriho sítě mají menší vyjadřovací sílu než stavově-rozšířené PA
Authors KŘETÍNSKÝ, Mojmír (203 Czech Republic), Vojtěch ŘEHÁK (203 Czech Republic) and Jan STREJČEK (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Theoretical Computer Science, Amsterdam, North Holland, Elsevier Science Publishers, 2008, 0304-3975.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Netherlands
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 0.806
RIV identification code RIV/00216224:14330/08:00024164
Organization unit Faculty of Informatics
UT WoS 000255221900006
Keywords in English Petri nets; PA processes; bisimulation
Tags bisimulation, PA processes, Petri nets
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Vojtěch Řehák, Ph.D., učo 3721. Changed: 22/5/2009 16:55.
Abstract
We show that the class of Petri nets is less expressive with respect to bisimulation equivalence than the class of PA processes extended with a finite state control unit.
Abstract (in Czech)
Ukážeme, že třída Petriho sítí má menší vyjadřovací sílu vzhledem k bisimulační ekvivalenci než třída PA procesů rozšířených o konečně-stavovou řídící jednotku.
Links
GA201/06/1338, research and development projectName: Automatizovaná verifikace softwaru
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
GP201/08/P375, research and development projectName: Formální verifikace: algoritmy, vlastnosti modelovacích formalismů a temporálních logik
Investor: Czech Science Foundation, Postdoctoral projects
GP201/08/P459, research and development projectName: Nové možnosti automatické verifikace síťových protokolů
Investor: Czech Science Foundation, Postdoctoral projects
MSM0021622419, plan (intention)Name: Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
1ET408050503, research and development projectName: Techniky automatické verifikace a validace softwarových a hardwarových systémů
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Information society (National programme of research)
1M0545, research and development projectName: Institut Teoretické Informatiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Centres (National Research Programme)
PrintDisplayed: 27/9/2020 09:40