RAUS, David a Robert NERUDA. Zákon o ochraně hospodářské soutěže :komentář a souvisící české i komunitární předpisy. 2. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2006. 671 s. ISBN 807201563X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zákon o ochraně hospodářské soutěže :komentář a souvisící české i komunitární předpisy
Autoři RAUS, David a Robert NERUDA.
Vydání 2. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha, 671 s. 2006.
Nakladatel Linde
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 807201563X
Změnil Změnil: JUDr. David Raus, Ph.D., učo 7599. Změněno: 12. 3. 2008 16:02.
VytisknoutZobrazeno: 3. 3. 2021 07:57