RAUS, David and Robert NERUDA. Zákon o ochraně hospodářské soutěže :komentář a souvisící české i komunitární předpisy. 2. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2006. 671 s. ISBN 807201563X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zákon o ochraně hospodářské soutěže :komentář a souvisící české i komunitární předpisy
Authors RAUS, David and Robert NERUDA.
Edition 2. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha, 671 s. 2006.
Publisher Linde
Other information
Type of outcome Book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
ISBN 807201563X
Changed by Changed by: JUDr. David Raus, Ph.D., učo 7599. Changed: 12/3/2008 16:02.
PrintDisplayed: 9/3/2021 06:36