HLOUŠEK, Vít. Pojem střední Evropy, jeho proměny a milníky politického vývoje (The concept of Central Europe, its metamorphoses, and milestones of political development). In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada historická, C 54. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2007. p. 26-39, 15 pp. ISBN 978-80-210-4481-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pojem střední Evropy, jeho proměny a milníky politického vývoje
Name (in English) The concept of Central Europe, its metamorphoses, and milestones of political development
Authors HLOUŠEK, Vít (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Brno, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada historická, C 54, p. 26-39, 15 pp. 2007.
Publisher Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/07:00033364
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-4481-4
Keywords in English Central Europe; Conceptualization; Political Development
Tags Central Europe, conceptualization, political development
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., učo 22755. Changed: 23/3/2009 13:45.
Abstract
Článek se zabývá vymezením pojmu střední Evropa, "konkurenčními" pojetími a pokouší se vymezit obsah pojmu střední Evropa.
Abstract (in English)
The paper deals with the concept of Central Europe and its basic definition, "competing" notions of this area as well as with delimitation of content of the Central Europe issue.
PrintDisplayed: 25/5/2019 13:17