Informační systém MU
DOLÁK, Jan. Towards a Modern Museum Communication. In Heading Towards a Modern Museum. 2008.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Towards a Modern Museum Communication
Název česky K moderní muzejní komunikaci
Autoři DOLÁK, Jan (203 Česko, garant).
Vydání Heading Towards a Modern Museum, 2008.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/08:00033365
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky muzeum; komunikace; expozice
Klíčová slova anglicky museum;communication; exhibition
Štítky communication, Exhibition, museum
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: PhDr. Jan Dolák, Ph.D., učo 69885. Změněno: 14. 4. 2010 19:27.
Anotace
Author deals with the main forms of museum communication, accentuates the role of both permanent and temporary exbihitions,warns against overestimate of modern technique.
Anotace česky
Autor se zabývá hlavními formami muzejní komunikace, zvýrazňuje úlohu stálých expozic i krátkodobých výstav, varuje před nadužíváním moderní techniky.
Návaznosti
MSM0021622427, záměrNázev: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
Zobrazeno: 15. 8. 2020 13:21