DOLÁK, Jan. Towards a Modern Museum Communication. In Heading Towards a Modern Museum. 2008.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Towards a Modern Museum Communication
Name in Czech K moderní muzejní komunikaci
Authors DOLÁK, Jan (203 Czechia, guarantor).
Edition Heading Towards a Modern Museum, 2008.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/08:00033365
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) muzeum; komunikace; expozice
Keywords in English museum;communication; exhibition
Tags communication, Exhibition, museum
Tags International impact
Changed by Changed by: PhDr. Jan Dolák, Ph.D., učo 69885. Changed: 14/4/2010 19:27.
Abstract
Author deals with the main forms of museum communication, accentuates the role of both permanent and temporary exbihitions,warns against overestimate of modern technique.
Abstract (in Czech)
Autor se zabývá hlavními formami muzejní komunikace, zvýrazňuje úlohu stálých expozic i krátkodobých výstav, varuje před nadužíváním moderní techniky.
Links
MSM0021622427, plan (intention)Name: Interdisciplinární centrum výzkumů sociálních struktur pravěku až vrcholného středověku. Archeologický terénní a teoretický výzkum, využití přírodních věd, metodologie a informatika, ochrana kulturního dědictví
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 13/8/2020 02:32